1869 – …hadden we kunnen vermoeden dat de angstverwekkende knecht met zijn bokkenfacie en zijn afzigtelijke horens de zoon van vaders oppasser was

Opmerking:

Dat men, als men het heeft over de knecht van Sint-Nicolaas ook gehoornde figuren op het oog kan hebben, blijkt uit het feit dat in 1869 eenvoudig deze prent van Kollarz42 opgenomen kan worden in een relaas over Sint Nikolaas en zijn knecht. (Zie ook Zwarte Klaas is Zwarte Piet)

 

In dit stuk wordt ook het maken van Surprises al beschreven. “We peinzen en suffen, in welke curieuse vormen en omkleedsels wij onze surprises zullen rondzenden. Niets is ons daartoe te vreemd en te dwaas. ” (daarna volgen een aantal voorbeelden…)


Auteur: Anoniem
Jaar: 1869
Land(en): Nederland en Oostenrijk
Tekstbron:
  1. 1869 – Het Nederlandsch Magazijn
Pagina: 361, 362

Illustratie:
  1. 1869 – Der Niklo (St. Nicolaus) Abend – Kollarz