1821 – dat de ketting, even als van St. Niklaas, ons, onder meer, bijzonder behaagde.

“Doch over een costuum, voor den tegenwoordigen smaak een weinig passende, mag men misschien nog wel eens denken; en kunnen wij niet zeggen, dat de ketting, even als van St. Niklaas, ons, onder meer, bijzonder behaagde.”

Auteur: Anoniem
Jaar: 1821
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1821 – Vaderlandsche letter-oefeningen…”
Pagina: 618