1781 – blyft het evenwel waar, dat ook de ouden elkander wel een St. Nicolaas geschenk koopen

In deze tekst wordt duidelijk dat ook volwassenen in deze tijd, we spreken 1781, al cadeaus voor elkaar kopen ter gelegenheid van het St. Nicolaasfeest en dat het niet slechts een feest voor kinderen is. Dit gaat verder dan de Vrijers waarvan vaker sprake is.


“Het tegenwoordige St. Nicolaas Feest, geeft ons desaangaande de schoonste gelegenheid aan de hand, want schoon het gemelde Feest, eigenlyk een feest der Kinderen mag genoemd worden, blyft het evenwel waar, dat ook de ouden elkander wel een St. Nicolaas geschenk koopen, ten anderen maaks de afstrand, tuschen uw verblijf en het onze, de mannen wel niet tot kinderen, maar niet te min, is het zeker, dat de Mannen tot uwent slegts  Kinderen zyn in vergelyking van onze Mannen, even gelyk de deugd tot uwent, voor loutere ondeugd gehouden mag worden, wanneer men de zelve met de deugd tot onzent vergelykt, en in zodanig te vergelyken voortgaande wordt, de zucht voor het Vaderland, iets – dat wel uitgerekend, juist niet tot het Patriotismus behoort. 
Het belge U niet Heer Hertog, dat ons gantsche geschenkt niet uit snoepery bestaat,….”

Auteur: nn
Jaar: 1781
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1781 – St. Nicolaas geschenk, voor den hertog van Wolffenbuttel
Pagina: 3