1720 – …Sint Niklaas met zyn paardje ter schoorsteen inkomt…

Opmerking: In deze tekst Schoen zetten


 

Klaas Vaak komt in de schoorsteen gereden. Dit zegt men boertende, als kinderen slaperig worden. Het speelt op het verzierzeltje, ’t geen men de kinderen placht wys te maken, dat Sint Niklaas met zyn paardje ter schoorsteen inkomt, om wat te brengen in de schoenen, die daar op zynen avond met hooi gevult staan. Maar hoe komt die aan den naam van Klaas Vaak? ’t Zal zyn om dat de kinderen uit die verwachting, vroeg en gewillig ten slaap gaan. Men zegt dan ook: Daar begind zand in de oogen te vallen, de reden is, om dat dit de oogen doet toeknypen.

Auteur: Tuinman, Carolus
Jaar: 1720
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1720 – De oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden
Pagina: 162

Kenmerken:
  1. Volkse Klaas/Volkse Sint Nicolaas