1848 – “Wel jongen! daar kwam hij [sint Nicolaas] zoo zwart als een schoorsteenveger, met kettings omhangen, bij ons in de kamer.

Opmerking: deze tekst komt ook voor in een herdruk van het boekje in 1858.


“Hebt gij wel ooit gezien, zei Jaap tegen Willem, hoe leelijk sint Nicolaas is. Wel jongen! daar kwam hij zoo zwart als een schoorsteenveger, met kettings omhangen, bij ons in de kamer. Loop, onnoozele jongen! zei Willem, men heeft u bang willen maken, er is geen sint Nicolaas. De man, die zoo heette, en die zoo veel goeds deed, is reeds lang gestorven: Het lekkers dat gij krijgt, koopen uwe ouders of vrienden.”

 

Auteur: Anslijn, Nicolaas
Jaar: 1848
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1848 – “Nieuw spel- of leesboekje 20e druk
  2. 1858 – “Nieuw spel- of leesboekje” 26e druk
Pagina: 6

Kenmerken:
  1. Volkse Klaas/Volkse Sint Nicolaas