1848 – Toen zij klein, heel klein nog waren, hebt gij ze gedreigd met een bullebak en boeman, of met Sint-Nikolaas en den kinderdief als zij niet stil wilden zijn en niet zoet gingen slapen.

Auteur: Robidé van der Aa, Christianus Petrus Eliza
Jaar: 1848
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1848 – De Nederlandsche volksbode
Pagina: 181