1644 – Oranje Roock: onder de vlaemsche Biekorf, verdryvende de gantsche swerm der Roomsche Honigslickers,


Verdere informatie:
Het lied is van 1644, dadelik na de verovering van Sas van Gent door Frederik Hendrik, 7 september 1644
Sas van Gent ligt in de provincie Zeeland
Met Flip Neef wordt Philip (Filips II 1527-1598) de Koning van Spanje! bedoeld.
Ook het geraes is hier genoemd alhoewel het op de herrie tijdens de verovering zal slaan.

Droes betekent duivel

Dit zijn gedeelten uit de tekst. Het hele lied is langer.

Op de Toon: Hebbense dat ghedaen, doense doense.

[Geestelijke:]

Alweer geen deegh, de Kuyp is leegh.
Wie heeft het speck gestolen, speck gestolen
Dat Flip Neef dese Rover kreegh
Hij briedt hem op de kolen,
Wel de droes wat raet, Jaepje, Jaepje
Wel de droes wat raet,
Dit valt te quaet.

[…]

[Roomse Boer:]

Wat naer geraes, het Landt van Waes
En ‘t Schelde schijnt te huyle, schijnt te huyle
Help Sint Eloy en Sinter Claes,
Waer sal ick mij verschuylen,
Ick ben heel bedeest, heer-Oom, Heer-Oom
Ick ben heel bedeest
Voor dese gheest.

 

Auteur: Anoniem
Jaar: 1644
Land(en): Nederland en België
Tekstbron:
  1. 1924 – Het Geuzenliedboek.
Pagina: 302

Kenmerken:
  1. De heilige Sint Nicolaas
  2. Spanje