1794 – Zo dra de kinderen weeten, wie die bullebak of de zwarte man is, dan lachen zij er mede

In het boek is een kleine passage te vinden over de bullebak/den zwarten man. Er wordt geen link gelegd met het Sint Nicolaasfeest. Wel zien we in enkele andere bronnen wel een link tussen de bullebak/den zwarten man en Sint Nicolaas.


“Gij hebt gelijk, ’t is, in dit geval, met de patriotten net als met de kinderen, die wij zoet en stil houden, door hen met de bullebak of den zwarten man te bedriegen. Zo dra de kinderen weeten, wie die bullebak of de zwarte man is, dan lachen zij er mede, en de Patriotten zouden met den Pruisch ook lachen, zodra zij wisten, wat er eigenlijk van de zaak was maar dit helpt ons vervloekt weinig.”

Auteur: Anoniem
Jaar: 1794
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1794 – De zot
Pagina: 151