1893 – Sinterklaas is bij ons geweest […], of eigenlijk zijn knecht.

Opmerkingen:

In dit prachtige stukje tekst uit 1893 zien we nog iets van de verwarring dat de zwarte figuur vroeger Sinter Klaas genoemd werd. In 1893 had je naast en door elkaar de bisschopsfiguur Sinterklaas, de zwarte Sinterklaas en werd ook al over de knecht gesproken. Maar wie nu hoe precies genoemd werd was nog een allegaartje. Dat zie je terug in deze tekst: Maartje corrigeert zichzelf wanneer zij de woorden “of eigenlijk” gebruikt. Dit verklaart de grote eerbied voor deze figuur en ook de aanhankelijkheid van het volk juist aan hem.

Prachtig ook hoe Jantje de verwarring voelt: zijn Sinterklaas en Papa dan toch hetzelfde? Dat zal verborgen moeten blijven en toch is juist dat belangrijk in dit feest. Traditioneel worden de rollen gespeeld door bekenden. Dat is essentieel.


Auteur: Garvelink, H.J.
Jaar: 1893
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1893 – Twee aan twee
Pagina: 22 t/m 24