1937 – “Ja kindertjes dat is Spaans, zie je! Want Piet verstaat geen Nederlands” […] “Nee Sint Nicolaas”, antwoordde Piet, tot groot plezier van de kinderen…

Opmerking: Piet zet Sint voor gek, door juist Nederlands te praten en geen Spaans.


Auteur: Roggeveen, Leonard
Jaar: 1937
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1937 – Piet en Nel voor het voetlicht
Pagina: 65