1749 – …hen dreigen, dat, als ze niet zoet zyn, de zwarte man, Piet met de pooten enz, hen zal by komen

Vergelijk de bron uit 1800 waar gesproken wordt over Piet Poot in dit verband met de Sint Nikolaasviering.


Auteur: Buys, Egbert
Jaar: 1749
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1749 – De algemeene spectator
Pagina: 178