1732 – Met die kus wens ‘k u de nagtmerrie noyt op ‘t lyf Sal ryden of nikker nog ouwe Sint Felten, Noyt eniger plaats met sal ryden op stelten, Maar dat sint rommelpot u over al bewaart.

Auteur: Kastricum, C.
Jaar: 1732
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1732 – De schadelyke Soon of de Joodsche Lichtmis
Pagina: 82