1631 – Dese selfde voorgaande meening

“Dese selfde voorgaande meeninghe doet den Hoovaerdighen opten bonetten, als een sint Iacobs Pelgrim met schelpen, bespengt wesen: om heur halsen, middelen ende armen gheketent wesende, als ofse uyt de goude d’Eutopissche ghevanghenissen quamen als catijvighe slaven ende dienaers van s’volcx ooghen: ende aan de handen als een sinte Nicolaes, met steentgens van alreleye verwen beringt wesen.

Vertaling: Deze zelfde voorgaande mening doet de hovaardige op de muts, een Sint Jacobspelgrim met schelpen, omgespt: om haar nek, middel en armen omringd (geketend), alsof ze uit de gouden Ethiopische gevangenissen kwamen als ellendige slaven en dienaren van de ogen van het volk: en aan de handen als een Sint Nicolaas, ringen met steentjes in allerlei kleuren.”

Auteur: Aertsz, Jacob
Jaar: 1631
Land(en): Nederland en Zwitserland
Tekstbron:
  1. 1631 – Dat des Duyvels wet swaar is ende lastig
Pagina: 238-239

Kenmerken:
  1. De heilige Sint Nicolaas