1821 – Al doet uw naam hen beven, Gij komt toch lekkers geven.[…] Dat nooit geen roede uw oog verschrikk’, Maar ’t loon der deugd uw ziel verkwikk’.

Opmerkingen:

De duorol wordt hier aangegeven omdat er meerdere verklaringen worden gegeven voor het rijden over de daken of het tegelijkertijd op meerdere plaatsen aanwezig kunnen zijn. Wij geven het hier aan omdat het bovennatuurlijke zaken zijn die juist ook aan Klaas Vaak, de volkse Sint Nicolaas worden toegeschreven.

NB Op het plaatje komt het schoen zetten voor.

In het boekje komt ook een tekst over een Pinksterblom voor met een prent.

 


 

“Sint Nikolaas.
Was immer een heilig’
Bij kindren bemind,
Gij, Sint Nikolaas!
Houdt kindren te vrind;

Al doet uw naam hen beven,
Gij komt toch lekkers geven.
Maar onze slimme Piet
Zegt: ,, Ik geloof het niet,
,, Dat Sint Niklaas,
,, Aan IJ en Maas
,, En Merwe en Rijn
,, Ter zelfder uur’ zou zijn;
,, Al kon hij vliegen: 
,, Ik laat mij niet zoo ligt bedriegen.
,, De vaders en moeders,
,, De vrienden en voeders
,, Der speelzieke jeugd,
,, Verschaffen ons lekkers en geven ons vreugd. “

* * *

Wel Pietjemaat! dat ’s gansch niet mis.
Maar schoon Niklaas zoo welkom is
Bij kindren die met ijver leeren,
Gezeglijk zijn en de oudren eeren:

Wordt toch zijn dag een sraffenstijd,
Voor kindren, zonder deugd of vlijt.
Laat dan uw doen dus altoos wezen,
Dat gij geen straffen hebt te vreezen;
Dat nooit geen roede uw oog verschrikk’,
Maar ’t loon der deugd uw ziel verkwikk’.”

Auteur: Anoniem
Jaar: 1821
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1815 – Vaderlandsche kindervreugd, vertoond in acht kunstplaten; met toepasselijke gedichtjes
  2. 1821 – “Vaderlandsche kindervreugd, vertoond in acht kunstplaten; met toepasselijke gedichtjes”
Pagina: 23 t/m 25

Illustratie:
  1. 1821 – Sint Maartensvuur
  2. 1821 – Sint Nikolaas