1831 – “Anders komt de Bullebak, “En die steekt u in zijn’ zak.”

Opmerkingen:

In dit boekje staat op blz. 14/15 ook hetzelfde gedichtje als in deze bron uit 1829  

Het gedichtje over de Bullebak gaat niet direct over het Sinterklaasfeest, maar geeft wel de verwevenheid aan van de volktradities waarvan het Sinterklaasfeest deel uitmaakt.


Auteur: van Arum, Hanou P.
Jaar: 1831
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1831 – “Verspreide gedichtjes voor de wel opgevoede jeugd”
Pagina: 10