1887 – Intocht in Apeldoorn

Opmerkingen: Op een schilderij uit 1703 van een Nederlandse Schilder vinden we de Intocht al terug. Dit is dus niet de eerste intocht van Sinterklaas. Over de intocht, en dus ook eerdere intochten dan deze, kunt u meer lezen bij het kenmerk Intocht. Overigens beschikken we over een foto uit 1885 te Purmerend waarop het hoogstwaarschijnlijk ook om een intocht gaat. Het houden van intochten was een algemeen  ( ook meer naar het Noorden van Nederland toe) en al veel langer bestaand verschijnsel , zoals ook uit deze Apeldoornse krant weer blijkt uit de woorden: houdt Sint Nicolaas weder zijn intocht.


Jaar: 1887
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1887 – Apeldoornsche Courant