1773 – “Ook reed Sint Nikolaas nooit voor my, vermits ik volstrekt weten wilde hoe hy met paard en al over de daken en door de schoorstenen heen komen konde.”

 “Ook reed Sint Nikolaas nooit voor my, vermits ik volstrekt weten wilde hoe hy met paard en al over de daken en door de schoorstenen heen komen konde.”

Auteur: Anoniem
Jaar: 1773
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1773 – De Opmerker
Pagina: 5