1612 – de Nicker moet jou schennen, […] dat doet de droes.

Opmerking: in de bekende Klucht van de Koe van Bredero komen de termen Nicker en Droes ook voor. De betekenis van beide is: duivel.


 

Auteur: Bredero, Gerbrand Ariaensz.
Jaar: 1612
Tekstbron:
  1. 1612 – De klucht van de koe (1925)
Pagina: 33