1787 – … Bygeloovigheden… ten aanzien der kinderen overgebleeven…en voor het overige met onze Sint Nicolaasgrillen en dwaasheden overeenkoomen.

Jaar: 1787
Land(en): Duitsland en Nederland
Tekstbron:
  1. 1787 – Geschied- en oudheidkundige behandeling
Pagina: 85, 86