1838 – En werkelijk zag ik in mijne verbeelding, hoe menige aanvallige de sierlijke surprise met blijde verrassing ontving,”

Opmerkingen: hier wordt de surprise genoemd.

De nadruk ligt geheel op de heilige bisschop en zijn weldoenerschap en er is aandacht voor de lekkernijen en geschenken. Van een zwarte figuur is in dit verhaal geen sprake. Er wordt erg de nadruk gelegd om goed te zijn voor de armen. Van het volkse feest met de Zwarte figuur met kettingen is hier geen sprake.

 


“Het was de dag vóór St. Nicolaas. Op straat heerschte er eene ongewone drokte. De banketwinkels waren fraai versierd; dienstboden liepen met beladen korven af en aan.”

“Ik wenschte dus van ganscher harte aan alle zwijgende verliefden een gelukkig Sint-Nicolaas-feest. En werkelijk zag ik in mijne verbeelding, hoe menige aanvallige de sierlijke surprise met blijde verrassing ontving,”

 

Auteur: Anoniem
Jaar: 1838
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1838 – “De gids”
Pagina: 440 t/m 446

Illustratie:
  1. 1838 – Rijk meisje met Sint Nicolaasgeschenk