1799 (1800) – “Op alle Dorpen word het Feest van St. Nikolaas gevierd. Op eenigen derzelven rijd één, somstijds twee Menschen op één Paard, dan rond

In het boek wordt o.a. verteld over feesten en gebruiken in de regio ’s Hertogenbosch. Zo komt ook het Sint Nikolaasfeest aan bod. Er wordt melding gemaakt dat in bepaalde dorpen 1 of 2 vermomde mensen rond rijden en zich (mogelijk) voordoen als Sint Nikolaas. Het zou evengoed kunnen zijn dat het hier om begeleiders van Sint Nikolaas gaat.

Alshoewel hier geen nette Edelmanklazen beschreven worden, is het wel interessant hier kennis van te nemen.


“Op alle Dorpen word het Feest van St. Nikolaas gevierd. Op eenigen derzelven rijd één, somstijds twee Menschen op één Paard, dan rond; zij zijn zeer mislijk somtijds zelfs afschuwlijk uitgedoscht, deeze werpen allerlij klein Gebak onder de Kinderen, die hen in menigte, met hoop en vrees bezield, naarvolgen, en denken, dat dit de waare St. Nikolaas is.”

Auteur: Hanewinckel, Stephanus
Jaar: 1799
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1799 (1800) – “Reize door de majorij van ’s Hertogenbosch in den jaare 1799 (in brieven)”
Pagina: 170/171