1780 – Sinter Klaes sal Peet dan wesen, De naem van ‘t kint sal Klaesje zijn,

Opmerkingen: 

Het woord Peet duidt op het Peter of Peetoom zijn. Het woord ‘peter‘ is afgeleid van het Latijnse Pater (vader), zoals ‘meter‘ afgeleid is van Mater (moeder). Bij de doopplechtigheid wordt vanouds over een nieuwe geboorte gesproken met een vader en moeder in het geloof. Grootouders, ooms en tantes wordt meestal gevraagd peter of meter te zijn.


Sint Nicolaes goed heylig man

 

Stemme: Bell’Iris

“Sint Nicolaes goed heylig man,
Hoort mijn bidden en mijn smeken,
Voor die u in nood aenspreken,
U roep ick heel droevig an:
Niet om soete koeck of vijgen,
Of om kinder poppe-goet,
Laet my maer een vryer krijgen,
Die mijn minne-lust voldoet.”
Gy pleegt immers alle jaer,

Als ick u mijn nood bekende,
Niet na-laten my te sende
‘t Geen daer ick na lustig waer:
Badt ick u om twee pendanten,
Of om een gouden naelt,
Of om neus-doecken met kanten,
Noyt heeft my u gunst gefaelt.

Wat mijn hert maer heeft begeert,
Kreeg ick van u alle jaren,
Maer ick moet u nu verklaren,
Wat dat nu mijn herte deert:
Ick bidde hoort doch u slavinne,
Die van minne-lusten brandt,

En neygt tot my eens vryers sinne,
Dat hy trouw my geeft de hant.
Gunt my doch een goet mans kint,
Niet te oudt of jonck van Iaren,
Een in minne kunst ervaren,
Die my als mijn ziel bemint:

Geenen dobbelaer of tuysscher,
Noch geen dronckaert of lichtmis,
Maer die s[ich] draegt reyn en kuysscher,
En wat rad van leden is.
Gunt my doch een sulcke man,
Die sich heel weel kan regeeren,
En zijn vrouw wel weet te eeren,
En in ‘t Bedt wel onthalen kan:

Die my in zijn lieve armen,
Met een soet lief-kosery,
Dickwiels trachtet te verwarmen,
Och! dan sou ick weesen bly.
Krijg ick dan een jonge Soon,
Als ick in de kraem sal leggen,
Ick sal met blijder stemme seggen,
Sint Niclaes is mijn Patroon:
Sinter Klaes sal Peet dan wesen,
De naem van ‘t kint sal Klaesje zijn,
Want door hem ben ick genesen,
Van mijn smert en minne-pijn.

Auteur: Anoniem
Jaar: 1780
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1780 – De Oprechte Sandtvoorder Speel-wagen
Pagina: 68 en 69