1732 – Van Nikolaus, den 6. December.

p. 292

De zeelieden aen Sinter Claes.


Toelichting bij het citaat hierboven:

dit is een zin uit een lijst van beroepsgroepen en de heilige die zij kunnen aanroepen.

Toelichting bij onderstaande tekst:

het gaat hier om twee verschillende Nikolauzen. De eerste Nikolaus van Myra en de ander Nicolaus van Tolentijn, wiens naamdag op 10 september valt, maar wiens verering net als die van Nicolaas van Myra, optioneel is.

Verder in deze tekst: Schoen zetten en Sok (kous) ophangen.

 


p. 325

“Van Nikolaus, den 6. December.

Dit is een kindere Heylig, die Jaerlyks met verlangen verwagt wordt, om dat hy onder grouwelyke Leugens, bedrog en verschrikkinge veel zoetigheyt mede brengt, ’t welk men den kinderen wys maekt, en van jonks op inplant, dat Klaes al dat goed tot de deur of schoorsteen inwerpt; of in de schoenen of kousen by nacht steekt, daer de Ouders wel beter weten; maer de kinderen gelooven, dat die goederen van Sinter Klaes komen, en alsoo word de leugen, superstitie, en afgoderye den kinderen in de pap te eten gegegeven. Dit noemen wy dan met recht een van de leugenachtige dagen, zoo als de zelve werd onderhouden, ’s  avonts voor Klaes, daer door de menichte duyzenden mede verspilt werden. Dese Klaes was een Eremyt [kluizenaar] van de order van S. Augustyn, en wierde gecannonizeert en in ‘t Register der Roomsche Heyligen gestelt door den Paus Eugenius de vierde; sijn naem was Nicolaus Tolentinus: hy is derhalven een rechte Almanachs Heilige; en indien alles goet is, wat de Pauzen doen, zoo is ‘t schande, dat de Geuzen zoo weynig van Klaes en zyn buyren in den Almanach houden.”

Auteur: Anoniem
Jaar: 1732
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1732 – Almanachs heiligen
Pagina: p. 292 en 325