1932 – wanneer op St.-Nicolaas-avond de zwarte knecht met een ketting aan het been over den zolder gaat […] dan is dat het oogenblik, waarop men de kinderziel waarneemt op haar mooist en op haar best en instinctief voelt ieder oudere dat aan.

Opmerking: de invloed op het kind is hier zeker niet het plat bangmaken, maar iets moois dat eruit naar voren komt. Dat is dan ook de bedoeling. Grote taak voor de opvoeders daarom.


Auteur: P. Dijkhuis
Jaar: 1932
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1932 – Enkele gedachten
Pagina: 159