1866 – Rijk en arm op Sint Nikolaas

Opmerkingen:

In dit gedichtje wordt het navolgen van de goede Heilige in het doen van goede werken benadrukt. De rijke kinderen moeten delen met de arme. Hier komt heel sterk die boodschap naar voren in het versje.

Zie hiervoor ook het kenmerk Legende en vooral ook de Legende Aurea waarin het schenken aan de armen naar voren komt.


Auteur: Goeverneur, Johan Jacob Antonie en Berghuis, S
Jaar: 1866
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1866 – Laatste Sint Nicolaas
Pagina: 8

Legenden:
  1. Drie Meisjes (bruidsschat) (Legenda Aurea)