1800 – Sint Niklaas is ’t niet, ô neen! Die, gelyk een- spooker, ’s Nachts u door den Schoorsteen heen…

 

“St. Niklaas GIFTJE aan JULIA:

Wyze: Zonder Liefde, Zonder Wyn,

1.

Is het Feest van Sint Niklaas,
Altoos goed voor Kindren,
Als een groote Koekjes Baas:
’t Zal hem dan niet hindren,
Dat een Minnaar aan zyn Lief
Ook wat weet te schenken,
Tot haar dagelyks gerief,
Om aan hem te denken.

2.

Sint Niklaas is ’t niet, ô neen!
Die, gelyk een- spooker,
’s Nachts u door den Schoorsteen heen
Brengt deez’ Naaldenkoker.
Juliaatje, ’t giftje voegt
U van my t’ontvangen
Wees ‘er dan meê vergenoegd;
Dat is myn verlangen.

3.

Berg ‘er bly de Naalden in,
Dienstig tot het naaijen,
Zoek ‘er een uit naar uw’ zin,
Die u ’t best kan paaijen
In uw Jufferlyke Kunst,
Maar, wil hem bedenken,
Zoete Meisje! met uw Gunst.
Die ’t u gul dorst schenken.”

Auteur: Anoniem
Jaar: 1800
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1800 – “Het Amsterdamsch canari-vogeltje, zingende verscheiden nieuwe zangstukjes op de fraaiste wyzen.”