1837 – … dat men er geen St. Niklaasfeest voor de kinderen viert, maar een St. Pietersfeest, het wel op den 22 Februarij invalt […] met rammelend gedruisch van ketenen […] aan de deuren der armen te komen

Opmerking: Interessant in verband hiermee is het noemen van Kopper of Koppelmaandag, een gebruik dat ook voorkomt op dit schilderij in Amsterdam. Ook verloren of verzworen Maandag lijkt hiermee verwant.

 

Auteur: Halbertsma, E.
Jaar: 1837
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1837 – Het dorp Grouw
Pagina: 133,134