1911 – En dan blijft hij op de daken trouw bij elken schoorsteen staan. Vaak moet Piet met mooie zaken even naar beneden gaan. Daarom kind, onhoudt het goed, is hij ook zoo zwart als roet.

Het verhaal dat Piet zwart is door de schoorsteen is geen laat bedacht verhaaltje, maar is al die jaren over Zwarte Piet verteld. Dit is in lijn met zijn geschiedenis als het gaat om de bullebak en de verklaringen die ouders daarbij geven om een kind te kalmeren voor wie het misschien al te spannend is. Zwarte Piet is vanuit zijn duivelse historie gewoon van zichzelf al zwart. Zwartgeblakerd in het vagevuur zo wil het verhaal, met rood doorlopen ogen en bloedrode tong of mond.


naar de bron

Jaar: 1911
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1911 – Het nieuws van den dag: kleine courant