1833 – “Zij echter, die ter sluik op het St. Nicolaas feest hadden rondgewandeld, vonden, te huis komende, de Pietermanknecht te hunnent…

In een artikel in een Amsterdams tijdschrift uit 1833 wordt schertsend gerefereerd aan een Pietermanknecht”, van wie gezegd wordt dat hij diegenen straft die uit hun huizen geslopen waren om in dat jaar het feest van Sint Nicolaas te vieren: “Zij echter, die ter sluik op het St. Nicolaas feest hadden rondgewandeld, vonden, te huis komende, de Pietermanknecht te hunnent; de zoons in hunne vaders, de mannen in hunnen vrouwen en de dienstmeisjes in hunne gebiedsters.”
Mooi om te zien dat in connectie met het Sinterklaasfeest de term Pietermanknecht zijn plek heeft en hoe dit overdrachtelijk aan de straffende vaders, vrouwen en gebiedsters wordt gehangen. Een duidelijke link met een straffende Piet zoals die tot in de twintigste eeuw bekend was.

De naam Pietenmanknecht is een bekende als het over Zwarte Piet gaat.

In de verdere tekst wordt opnieuw gerefereerd aan de verjaardag van de Kroonprins op 6 december. Evenals hier (1813) en hier (1813) en in dit krantenartikel (1840).


“Zij echter die ter sluik op het ST. NICOLAAS feest hadden rondgewandeld, vonden, te huis komende, de Pietermanknecht te hunnent; de zoons in hunne vaders, de mannen in hunnen vrouwen en de diensmeidjes in hunne gebiedsters. De ochtens van den 6den December was een dubbel feest voor al de bewoners der hoofdstad. De kinderen bewonderden de ontvangene geschenken van ST. NICOLAAS en de ouders verheugden zich, bij het invallende verjaarfeest van den beminden kroonprins, in wien zij den verdediger en beschermer hunnen regten huldigden.”

Auteur: Cramer, Antonij en Thijm, Joannes Franciscus
Jaar: 1833
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1833 – “De Arke Noach’s”