1934 – De zevende geschminkte Zwarte Piet

Vaak wordt verteld over de zes uit Suriname afkomstige zeelui die in 1934 bij de eerste grote intocht in Amsterdam optraden als Zwarte Pieten. Over het hoe en waarom hiervan is niets bekend. Wat wel bekend is, is dat er geen zes maar zeven Zwarte Pieten aanwezig waren.

Dat onderscheid gemaakt werd tussen de Echte Zwarte Piet en deze zes Surinamers blijkt uit deze bron.

Deze laatste die op deze foto zichtbaar is, is wel geschminkt. uit:

Algemeen Handelsblad

Let op. De andere figuren bij Sint Nicolaas zijn Herauten!

Jaar: 1934
Land(en): Nederland
Pagina: 7