1840 – en nu zult gij er wel op rekenen, dat Sint Nikolaas bij mij ook aan u gedacht heeft…

Opmerking: hier wordt gesproken over het gebruik dat ook bij buren en familie de schoen gezet mocht worden of de Sint langs was geweest met cadeautjes.

In dit stukje moeten de kinderen laten zien dat ze hun best doen op school en dat ze veel leren over het christelijk geloof. Daar gesproken wordt over de Dominé is het kennelijk protestants. In het andere verhaal in ditzelfde boekje wordt de rol van de Heilige en zijn weldaden benadrukt.


Auteur: Spall, Theodorus
Jaar: 1840
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1840 – “Vader en moeder Stroomdal en hunne kinderen”
Pagina: 50 t/m 56

Illustratie:
  1. 1840 – de straten, waar de voornaamste winkels waren, werden druk bezocht.