1872 – Mijn Sinterklaas was een man te voet met een grove pij en een bonte muts. Achter zich aan sleepte hij een ketting, die over de steenen in onzen gang kletterde […] Ze hadden hem over de daken hooren rijden. Het hinneken van zijn paard had hen uit den slaap gehouden. Zijn zwarte knecht had kist bij kist door den schoorsteen leeggestort.”

Opmerkingen:

De Sinterklaas die hier beschreven wordt, lijkt wel wat op die in de illustratie bij Van Schaick.

Verder valt de ketting hier op die bij Sinterklaas beschreven wordt, terwijl ook van de zwarte knecht sprake is. Die komt over de daken en het goede door de schoorsteen stort.


“Sinterklaas

Mijn Sinterklaas was een man te voet met een grove pij en een bonte muts. Achter zich aan sleepte hij een ketting, die over de steenen in onzen gang kletterde. Als hij binnenkwam (wat niet altijd gebeurde) dan danste hij met ketting en al een patertje mee, terwijl wij ter nauwernood naar hem durfden te kijken. Waar vind ik in dezen tijd van dagelijks vermeerderende verlichting, nu overal de hoeken en schaduwen worden weggebroken, nu het geheimzinnige uitsluitend voor het tooverballet in de komedie bewaard bleef? De oude Sint kan toch niet dood zijn. Al hebben we in jaren niet van hem gehoord, dood is hij stellig niet.

[,,,]

De lui hadden hem ja! gezien. Ze hadden hem over de daken hooren rijden. Het hinneken van zijn paard had hen uit den slaap gehouden. Zijn zwarte knecht had kist bij kist door den schoorsteen leeggestort.”

Auteur: Anoniem
Jaar: 1872
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1872 – “Het nieuws van den dag: kleine courant”.
Pagina: 1

Kenmerken:
  1. Volkse Klaas/Volkse Sint Nicolaas