1837 – Zij nam zich daarbij in acht, den goeden Kinder-heilig niet tot een’ bullebak te maken

Opmerkingen:

Dit is echt tegen de praktijk van de bullebak gericht. En hoe mooi hier de pratktijk van het schoen zetten wordt gecombineerd met het “stoeltje zetten”.

Verder een dramatisch verhaal over de Dominé die Anne ten huwelijk vraagt.


“Het Sint Nikolaas-Geschenk.

“Wilt gij wat van SINT NIKOLAAS hooren, die te nacht hier langs moet komen rijden?” Op deze vraag volgde een ja uit alle monden, en juffrouw MILSTER ging aan het verhalen: van den schoenmaker; van zijne groote armoede; en dan de verborgen milddadigheid aan hem door NIKOLAAS bewezen. Zij nam zich daarbij in acht, den goeden Kinder-heilig niet tot een’ bullebak te maken; integendeel deed zij haar best, om, behalve zijne deugden, ook zijn vriendelijk wezen, zijn’ deftigen, grijzen baard, zijn’ sneeuwwitte mantel, en zijn fraai opgetuigd paard, zeer uitvoerig, met de schitterendste kleuren af te malen…”

“De schoenen der kinderen stonden elk voor een’ stoel, op welken boeken, teekengereedschap, speelgoed, lekkernij, enz. waren uitgestald;…””

Auteur: Staring, Antonie Christiaan Wynand
Jaar: 1837
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1837 – “Kleine verhalen van A.C.W. Staring”
Pagina: 1 t/m 24