1820 – Kindereter – dat Sint Nicolaas geschenken bragt en dat hij eenen straffen vent den Kinderëter vooruitzond om te zien of zij zich zoo wel gedragen hadden…

In het onderstaande stuk wordt de kindereter voorgesteld als degene die door Sint Nicolaas vooruitgestuurd wordt, terwijl in andere gevallen Sint Nicolaas zelf als zodanig wordt voorgesteld. Een goed voorbeeld van de duorol. Het betreft hier een vertaling uit het hoogduits. Uit andere bronnen kunnen wij opmaken dat dit ook in Nederland voorkwam.

Het hele Sinterklaasverhaal: De gelukkige verandering, staat op p. 1 t/m 40. Hieronder staat gedeelte hieruit.

Een mooie illustratie van de kindereter vinden we hier.


 

Auteur: Claudius, G.C.
Jaar: 1820
Tekstbron:
  1. 1820 – Leerzame bezigheden voor kinderen
Pagina: 1 t/m 40

Kenmerken:
  1. Volkse Klaas/Volkse Sint Nicolaas
Illustratie:
  1. 1700 – De Kindervreter
  2. 1820 – Frans alleen stond bedroefd en zijn geschenken konden hem niet meer behagen…