1820 – Leerzame bezigheden voor kinderen

Auteur: Claudius, G.C.
Uitgever: Vincent Loosjes, (Haarlem)
Jaar: 1820
Toegevoegd: 29-08-2017
Land:Duitsland en Nederland
Bron: www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=sint+nicolaas+lotje&page=2&coll=boeken1&identifier=7a5kAAAAcAAJ
Kenmerken:
  1. Kindervreter – Kindereter
Teksten:
  1. 1820 – Kindereter – dat Sint Nicolaas geschenken bragt en dat hij eenen straffen vent den Kinderëter vooruitzond om te zien of zij zich zoo wel gedragen hadden…
Illustraties:
  1. 1820 – Frans alleen stond bedroefd en zijn geschenken konden hem niet meer behagen…