1836 – Voor jongen en voor ouden. Komt, vieren we ook met zoet geraas Het vrolijk feest van Sint-Niklaas

Opmerking:

Het gedicht is wezenlijk langer dan wat hier staat.


“Het Feest van Sint-Nikolaas.

Met woelt en juicht aan alle kant;
’t is feest in dorp en stad en land,
Voor jongen en voor ouden.
Komt, vieren we ook met zoet geraas
Het vrolijk feest van Sint-Niklaas,
En laat ons speeltijd houden.”

“Komt, Vrienden! laat ons, ’t hoofd ontplooid
En met den vreugde-blos getooid,
Nu lustig gaan bespieden,
Wat Sint-Niklaas op dezen dag,
Weêr brengen of vertoonen mag,
En wat hij aan wil bieden.”
“Hier biedt een koekebakkers baas
Zijn kunstgewrocht in spikkelaas,
Alom met goud omhangen;
Hij weet gewis hoe menigeen
Is, door de gansche wereld heen,
Door kracht van ’t goud bevangen.”

“Ginds zie ‘k een’ zoeten vrijer staan!
Mooi meisje! Wil niet verder gaan;
Hier kunt ge een’ vrijer koopen.
Sla toe dien koop; niet lang gepraat!
Hem – dat voor meisjes leelijk staat, –
Hoeft gij nooit na te lopen.”

Auteur: Brandt Maas, Gerard
Jaar: 1836
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1836 – Gedichten
Pagina: 79 t/m 88