1794 – Suiker, koffy, zeep, oly enz. zyn er niet, alleen flechte (slechte) fuiker (Suiker) zoo zwart als roet.

Opmerking: De term zwart als roet wordt in de Nederlandse taal als vaststaande uitdrukking gebruikt en is op vele zaken van toepassing. Dit blijkt weer eens uit deze bron waarin het gebruikt wordt voor slechte, want kennelijk zwarte, suiker.


Jaar: 1794
Tekstbron:
  1. 1794 – Rotterdamsche Courant
Pagina: 2