1888 – Hij exposeerde een levenden Sint Nikolaas en een levenden zwarten knecht, de laatste met ketting en al, en liet dezen knecht dan bij wijze van reclame een paar maal daags met luidruchtig ketengerammel het huis uit en de straat op vliegen.

Opmerking: een kuitenflikker is een kromme sprong, bokkensprong


Jaar: 1888
Tekstbron:
  1. 1888 – Schager Courant, 2 december
Pagina: 1