1866 – verbeeld door verpoetste, vermomde, gemaskerde en verkleede lieden; rondom liepender, hoe zal ik ze heeten? menschen? in beestenvellen en met steerten en hoorns aan

Opmerkingen:

De overeenkomsten met de in Nederland beschreven figuren met huiden en hoorns (o.a. Bevoort, Anoniem, Van Hengel en Heijningen Bosch en toch ook deze van Goeverneur.) op Sint Nicolaas is treffend. Ook de staart die bij bijvoorbeeld de Zwarte Sinterklaas van de Veluwe nog genoemd wordt, is daarbij treffend.

Het is belangrijk om te begrijpen dat dergelijke vermommingen gedurende de hele wintertijd voor konden komen, vandaar dat hier zondder verdere uitleg de gebruiken rond de Sint Nicolaasviering en Carnaval (Vastenavond/Vastelavond) met elkaar verbonden worden.


Auteur: Anoniem
Jaar: 1866
Land(en): Nederland en België
Tekstbron:
  1. 1866 – “Rond den heerd”
Pagina: 82

Kenmerken:
  1. Huiden