1800 – Sinterklaas… zwarten Man…Piet Poot

Gezien de vele beschrijvingen ook na deze datum van het verschijnen van dit boekje waarin Sinterklaas wezenlijk wordt voorgesteld, lijkt het erop dat de wens de vader is van de gedachte van de schrijver. Het gebruik vermindert zich niet werkelijk en zet zich op sommige plekken voort tot op de dag van vandaag!

Mooi hoe hier de Zwarte Man en Piet Poot genoemd worden.

Ook de Smous (Jood) wordt hier genoemd. Wij kennen deze aanduiding ook voor Sinterklaas in het boekje van Van Schaick uit 1849. Zie de informatie aldaar.

 


Schoon wij ons verheugen/ dat in ons Land/ in de Steden en ook op het platte Land/ de wezenlijke voorstellingen van eenen Sinterklaas/ merkelijk vermindert/ zo blijft echter de slechte gewoonte/om kinderen/ met den zwarten Man/Piet Poot/den Smous/den Karreman/ den Nachtwagt/ etc bang te maaken

Auteur: Anoniem
Jaar: 1800
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1800 – Eene wonderbaare, doch zeer natuurlyke, spook-historie
Pagina: 15