Kindervreter – Kindereter


De kindervreter wordt soms als begeleider van Sint Nicolaas, soms als Sint Nicolaas voorgesteld. Zie ook de duorol. Deze schrikfiguur komt ook los van de figuur van Sint Nicolaas voor.

Kijk ook bij Bullebak en Popanz

Dit kenmerk komt in de volgende bronnen en onderwerpen voor:

Teksten:
 1. 1791 – … met bedreigingen van den zoognaamden bullebak, of den zwarten man, die hen zal medenemen of opeten, indien zij niet zoet zijn en daadlijk gehoorzamen?
 2. 1796 – Niet alleen op Sint Niklaas avond […] dan moet de kinderdief worden geroepen om hen in den grooten zak te steeken.
 3. 1796 – Niet alleen op Sint Niklaas avond […] Ten deezen einde slaat dan iemand uit het huisgezin een wit bedde laken om het hoofd, neemt een dikke knods in de hand en koomt met een kattengemauw of hondengehuil de trappen op, of af….
 4. 1820 – Kindereter – dat Sint Nicolaas geschenken bragt en dat hij eenen straffen vent den Kinderëter vooruitzond om te zien of zij zich zoo wel gedragen hadden…
 5. 1848 – Toen zij klein, heel klein nog waren, hebt gij ze gedreigd met een bullebak en boeman, of met Sint-Nikolaas en den kinderdief als zij niet stil wilden zijn en niet zoet gingen slapen.
 6. 1850 – Buiten het vertrek horen wij een zwaren stap en eene grove stem. […] Het is een nagemaakte Sint-Nicolaas, een schrikbeeld…
 7. 1892 – Hantje Plus is in de friesche Woudstreken een kinderschrik.
Tekstbron:
 1. 1820 – Leerzame bezigheden voor kinderen
Foto's:
 1. 1937 – Sint Piter en Hansje Plus
Illustraties:
 1. 1700 – De Kindervreter
 2. 1850 – Sinterklaas (Kindervreter)