1796 – “Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man”

Uitgever: Zuidema (Groningen) e.a.
Jaar: 1796
Toegevoegd: 15-03-2015
Land:Nederland
Bron: www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=dpo%3A8859%3Ampeg21%3A0013&objectsearch=sint&query=weekblad+voor+den+zoo+genaamden+gemeenen+man
Teksten:
  1. 1780 (1796) – Monsterdier – eene koe-huid omgeslagen, zoo dat de hoornen vlak boven het gezicht kwamen, […] en de staart kronkelde achter aan.
  2. 1796 – Niet alleen op Sint Niklaas avond […] als gy stout zijt, dan wil ik den zwarten man, met de lange baard, haalen
  3. 1796 – Niet alleen op Sint Niklaas avond […] dan moet de kinderdief worden geroepen om hen in den grooten zak te steeken.
  4. 1796 – Niet alleen op Sint Niklaas avond […] Ten deezen einde slaat dan iemand uit het huisgezin een wit bedde laken om het hoofd, neemt een dikke knods in de hand en koomt met een kattengemauw of hondengehuil de trappen op, of af….