1840 – ‘Verhandeling over het Booze wezen in het bijgeloof onzer natie’

Subtitel: eene bijdrage tot de kennis onzer voorvaderlijke mythologie
Auteur: Niermeyer, A
Uitgever: A. Wijnands, Rotterdam
Jaar: 1840
Toegevoegd: 19-03-2017
Land:Nederland
Bron: www.books.google.nl/books?id=n09bAAAAQAAJ&pg=PA7&lpg=PA7&dq=booze+weezen+bijgeloof+onzer+natie&source=bl&ots=UzQ9UmbWLt&sig=EBe0ht-EhtAnBwR2XKRYqoZZm3o&hl=nl&sa=X&ei=MH31VLLkDYGnUO_0gsgL&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q=booze%20weezen%20bijgeloof%20onzer%2
Teksten:
  1. 1840 – …en ziedaar de oorzaak, waarom de Duivel in het bijgeloof insgelijks met bespotting wordt bejegend.
  2. 1840 – Pieterman…daar wij al deze namen gerust kunnen aanmerken als op den Duivel overgevloeid van de Huisgeesten
  3. 1840 – Zoo spreekt men in Duitschland van Knecht Ruprecht en Knecht Nikolaas.
  4. 1840 – Zwarte Piet, Joost, Jochem, Oude Joost, Oude Jochem, Hans, Hansneef, Hansmichel, Joris op de Stelten, Heintje Pik, Oom Hendrik, Hein en Heintjeman
Illustraties:
  1. 1940 – Kaart met namen van Zwarte Piet