Sinterklaastafel met geschenken in huis


Cadeautjes in een schoen, maar ook uitgestald op een tafel in de huiskamer. In rijkere gezinnen kwam dat voor en dat gebruik heeft het nog enige tijd volgehouden.

Sint Nikolaas in den kinderkamer

Een tafel vol speelgoed
Wie had dit verwacht.
Nog nooit heeft Sint Niklaas
Zóó ruim ons bedacht
Een zak chocolaadjes!
Een mand vol banket!
Vier boeken met prentjes,
zoo keurig en net!
en dan nog voor ieder
een letter erbij!
O, was ieder kind, zoo
Gelukkig als wij!

uit: Sint Nikolaas en zijn knecht. (Jan Schenkman)

Dit kenmerk komt in de volgende bronnen en onderwerpen voor:

Teksten:
 1. 1810 – Sint Nicolaas Zie eens Mietje!
 2. 1850 – Sint Nikolaas in den kinderkamer (Schenkman)
 3. 1814 – Dezen brengt hij, in den schoê, ,,Niets dan slechts een’ berken roê – Sint Nikolaas
 4. 1928 – Hierop staan en liggen het speelgoed, de taai-taaipoppen en suikerbeesten die Sint en Piet ‘gereeje’ hebben.
 5. 1789 – …wanneer de ouders een van beiden de rol van Sint Nikolaas speelden, en de kinderen met een holle stem, uit een van de hoeken van de kamer tot gehoorzaamheid aanspoorden;/wit paard
 6. 1833 – “De andere kindertjes weten niet beter, of daar bestaat nog een Sint Nikolaas, en men maakt hen doorgaans bevreesd met den een of anderen wonderlijk aangekleeden of opgeschikten man.”
 7. 1850 – Buiten het vertrek horen wij een zwaren stap en eene grove stem. […] Het is een nagemaakte Sint-Nicolaas, een schrikbeeld…
 8. 1869 – …hadden we kunnen vermoeden dat de angstverwekkende knecht met zijn bokkenfacie en zijn afzigtelijke horens de zoon van vaders oppasser was
Tekstbron:
 1. 1810 – Het leerzame prenteboekje voor kinderen
 2. 1850 – Sint Nikolaas en zijn knecht (complete versie)
 3. 1850 – Sint Nikolaas en zijn knecht (incomplete versie dbnl)
Foto's:
 1. 1926 – Sint Nicolaastafel
 2. 1925 – Kind bij de Sint Nicolaastafel
Illustraties:
 1. 1810 – Sint Nicolaas- Zie eens Mietje
 2. 1770 – Wanneer Sint Nicolaas veel lekkernijen geeft
 3. 1894 – Sint Nicolaastafel (kader van een centsprent)
 4. 1890 – Sinterklaastafel
 5. 1861 – Sint Nicolaastafel
 6. 1936 – Sinterklaastafel / Roe
 7. 1922 – Sinterklaastafel
 8. 1885-1890 Sint Nicolaasspel
 9. 1947 – Illustratie ‘Sint Nicolaasfeest’ in modern jasje
 10. 1857 – Prent-historietjes voor kleine kinderen
 11. 1928 – Sinterklaas ochtend, Sinterklaastafel
 12. 1922 – Sint-Nicolaasmorgen – Sinterklaastafel
 13. 1885 – Sint Nicolaastafel
 14. 1936 – Sinterklaastafel
 15. 1890 / 1900 – Sint Nicolaastafel
 16. 1885/1900 – Sint Nicolaastafel
Schilderijen:
 1. Sint Nicolaasspel met geschenken in de manden
 2. 1687 – Een vrolijke ‘morgen’ , Cornelis Dusart. Sint Nicolaas ochtend in een eenvoudig gezin.