1804 – Een verdichte watergeest […], met welke schim men kinderen wel bang maakt

Een verdichte watergeest , of waterspook van
eene wanstaltige gedaante , met welke schim
men kinderen wel bang maakt
Hij zoude zich , in poelen, strommen en zeeën,
ophouden en de zwemmende personen, bij de voeten
onder water halen.[...] In het gemeene leven, 
benoemt men den Duivel met dezen naam: de zwarte
Nikker


Meer informatie over Zwarte Piet vind je hier.
Auteur: Weiland, Petrus
Jaar: 1804
Land(en): Nederland

Illustratie:
  1. 1875 – St. Nicolas Valse pour Piano