Teksten op jaar van uitgave

ZInter-Klaas heeft van de nacht anoniem (1600)

Bisschop der kinderen (Oldenzaal) Rovenius, Philippus (1613)

Dese selfde voorgaande meening Aertsz, Jacob (1631)

Oranje Roock: onder de vlaemsche Biekorf, verdryvende de gantsche swerm der Roomsche Honigslickers, Anoniem (1644)

Sint Niclaes. den 6. December. Vermeulen, Christianus (1644)

Dit is leever van een haas: J. Smeerbol (1650)

Sinter Klaas voor de kinderen boekje: Anoniem, gedicht: Claas Seep (1654)

Sint Nicolaas-Avond De vrienden van Armen en Rijken (1657)

Sinte Claes, die rijcke milde man Anoniem (1659)

Lof van Sinter Claas Brande wijn Elsevier, Pieter (1667)

SChoonste wilt mijn excuseere Elsevier, Pieter (1667)

Kupido schoen-zetter Beets, Johan (1668)

Wyze: ‘k Een zoo moe van drinkken. Anoniem (1669)

Een St. Nikolaas Avond Vernoegde, Petrus de (1678)

Hare kinderen een deel leugens wijs maecken van een seeckere paepsche sanct/ ghenaemt S. Claes/ Hondius, Jacobus (1679)

“Die zwarte bullebak, mismaakt van top tot teen” Rotgans, L. (1708)

Verhaelende de op en ondergang van Sinte-Klaas Gijsen, van Jan (1717)

Wens ik hem dat al het Roet: Valt uyt d’Schoorsteen op syn Snoet.-Vrysters Klagt, Over Sint Nicolaes nn (1718)

Sinterklaaszang, aan Fillis Regt, de Jan (1718)

Och! Mogt die Sint Niklaas wat dikwils by my koomen, Hoeven van der, Willem (1719)

“Nikker is een naam, dien men aan den duivel geeft Tuinman, Carolus (1722)

…Sint Niklaas met zyn paardje ter schoorsteen inkomt… Tuinman, Carolus (1726)

Zinter-Klaas Vreugd Anoniem (1730)

Van Nikolaus, den 6. December. Anoniem (1732)

In Holland ziet men het gemeene volk eenigen tyd voor Kersmis byna eene volkomene mascarade aanrechten Picart, Bernard (1736)

Toen Zwarte Sinteklaas reed met zyn Rott op stelten. Anoniem (1748)

Dat Sinter-klaas Den ouden baas… nn (1752)

Ider weet waar hem de schoen wringt… (1765)

Dus al wat onder naam van diergelyke grollen Paulantinus Philocalus (pseud. van Willem Ockers) (1766)

Ga, sprak hij, ô looze kinkel, Berkhey, Joannes Francq van (1779)

Een verdichte watergeest …], met welke schim men kinderen wel bang maakt Weiland, Petrus (1804)

Ha, daar heb ik je, welkom Zwarte Piet Hanegraaff, D (1805)

Sint Nicolaas Zie eens Mietje! anoniem (1810)

Onlangs hadden wij St. Nicolaas avond….verschrikken door […] een’ zogenaamden bullebak Es, van L en W. Brave (1813)

Sint Nikolaas Schonk, Everhard Jan Benjamin (1814)

St. Nikolaas en het stoute Mietje Schonck, Everard Jan Benjamin (1814)

Door hun vrees in te boezemen Ewald, Johann Ludwig (1819)

Het Sint Nikolaas-feest Pellecom, van Abraham Nicolaas (1821)

Het Sint Nicolaas lekkers – Kleinen Andries Löhr, Johann Andreas Christian (1821)

De Bullebak – Kleinen Andries Löhr, Johann Andreas Christian (1821)

Den zwarten knecht van St. Nikolaas met kettingen Bergh, Laurens Philippe Charles van den (1836)

Hei, hei daar, Fransje! Anoniem (1840)

Pieterman…daar wij al deze namen gerust kunnen aanmerken als op den Duivel overgevloeid van de Huisgeesten Niermeyer, Anthonie (1840)

Zoo spreekt men in Duitschland van Knecht Ruprecht en Knecht Nikolaas. Niermeyer, A (1840)

Zwarte Piet, Joost, Jochem, Oude Joost, Oude Jochem, Hans, Hansneef, Hansmichel, Joris op de Stelten, Heintje Pik, Oom Hendrik, Hein en Heintjeman Niermeyer, A. (1840)

…en ziedaar de oorzaak, waarom de Duivel in het bijgeloof insgelijks met bespotting wordt bejegend. Niermeyer, A. (1840)

…dat onze Nikker overeenstemt met den oud-Noordschen Nikr, insgelijks een watergeest Vries, M. de (1843)

Sint Nikolaas in den kinderkamer (Schenkman) Schenkman, Jan (1850)

Ik wil het oude feest bezingen (Sint Nikolaas) Bevoort, Harme (1850)

wordende naar zijn zwart haar Heintje Pik genoemd.” Teenstra, M.D. (1858)

Zwart als roet…(tot nadeel voor mijn goed.) Florijn, D (1861)

…en zwarte Klaas of Haantje-Pik, kan je dan beet krijgen.” Louise (1863)

Nog herinner ik mij, onder de prettigste avonden Keijser, Ernestine (1864)

Zijne knechts dragen zijne aantekeningboeken… 1870 Anoniem (1870)

En zoo deed ook Sinterklaas zijn intogt door den schoorsteenpijp, zonder dat iemand ooit heeft kunnen merken, dat zijn ,,slickerdemickjes” naar ’t roet smaakten. Gouw, ter Jan (1871)

…omringd door een hofstoet van zwarte knechts… nn (1872)

Praatjes over oud en nieuw. I. nn (1873)

Sint Nicolaas komt in de stad, anoniem (1875)

Sint Nicolaas-avond – Zwarte knecht/masker Goeverneur, J.J.A. (1880)

Opstellen. Een winterdag. anoniem (1893)

Winschoter Zwarte Pieten droegen ook mijters 1895 Winschoter Courant 6 december 1895. (1895)

Het St. Nicolaasfeest op Texel (1897)

maar ook Knecht Ruprecht – Zwarte Piet noemden de kinderen hem… nn (1913)

Hierop staan en liggen het speelgoed, de taai-taaipoppen en suikerbeesten die Sint en Piet ‘gereeje’ hebben. N. Mulders. (1928)

1935 Organisatoren en stoet met Zwarte Pieten! (Intocht Amsterdam) nn (1935)

De Sinterklaastafel (bij de banketbakker) Kreijenbroek, Jan (2014)

Zwarte Piet is premodern en geen slaaf (2014)