Stoeltje zetten


Een alternatief voor Schoen zetten, zie aldaar.

Dit kenmerk komt in de volgende bronnen en onderwerpen voor:

Teksten:
  1. 1810 – Sint Nicolaas Zie eens Mietje!
  2. 1828 – Wij denken om geen’ zwarten man, Maar wel om het loon der deugd.”
  3. 1880 – Lange tijd werd in West-Friesland door de kinderen op de avond van vijf december ‘stoeltje gezet’.
  4. 1837 – Zij nam zich daarbij in acht, den goeden Kinder-heilig niet tot een’ bullebak te maken
Tekstbron:
  1. 1828 – “Leerzame dichtstukjes voor kinderen”
Illustraties:
  1. 1828 – St. Nicolaasavond
  2. 1885/1900 – Stoeltje zetten