Sok ophangen


Het zetten van schoenen of het ophangen van kousen bij de schoorsteen is een belangrijk onderdeel van het Sinterklaasfeest

Dit kenmerk komt in de volgende bronnen en onderwerpen voor:

Teksten:
  1. 1655 – ZInter-Klaas heeft van de nacht
  2. 1679 – Hare kinderen een deel leugens wijs maecken van een seeckere paepsche sanct/ ghenaemt S. Claes/
  3. 1715 – Met Hooy en Water dienst te doen, Aan ‘t Paard van Zinter-klaas
  4. 1730 – Zinter-Klaas Vreugd
  5. 1732 – Van Nikolaus, den 6. December.
  6. 1827 – The similarity between the Italian Beffana (Befana) and the ideal [black!] Sandy Claus of the American children is curious.
Illustraties:
  1. 1930 – Sok ophangen (Sinterklaas kapoentje)