Gedichten/liedjes


Gedichten maken, maar zeker liedjes zingen is in vele landen een onderdeel van het Sinteklaasfeest. In nederland kennen we het gedicht dat bij het cadeau wordt gedaan en waarin vaak de draak wordt gestoken met bepaalde zaken. Ook kennen we vele traditionele liedjes, maar ieder jaar worden er ook weer nieuwe liedjes geschreven. In andere landen zijn er een of twee zeer specifieke liederen die jaar in jaar uit gezongen worden. De diverse filmpjes hieronder tonen hier voorbeelden van.

Dit kenmerk komt in de volgende bronnen en onderwerpen voor:

Teksten:
 1. 1316/1657 – Het volksgebruik was echter te diep ingeworteld; en in weêrwil van het verbod heeft later de viering van den St. Nicolaas-avond weder plaats gehad.
 2. 1655 – ZInter-Klaas heeft van de nacht
 3. 1654 – Sinter Klaas voor de kinderen
 4. 1873 – Wij hebben weinige dagen geleden, op nieuw St. Nicolaas gevierd
 5. 1893 – Sinterklaas is bij ons geweest […], of eigenlijk zijn knecht.
 6. 1801 – Daar elk met zang zich naar den schoorsteen hield gekeerd
 7. 1827 – en nu zagen wij, zoo wij meenden, duidelijk St. Nicolaas met een zwart gezigt, met eene ruige muts op, en eene zweep en roede in de hand, de deur uitsluipen.
 8. 1830 – Nu zongen allen: Sint Nic’laas, Komt morgen weêr te paard!
 9. 1844 – of liever sporen daarvan hebben nagelaten, bewijzen de St. Nicolaas-mannen, St. N. varkens, en ander bakwerk; maar ook het geraas maken
 10. 1845 – …nadat de Heilige man, onder allerlei afzigtelijke gedaanten, zich des avonds te voren van de braafheid en gehoorzaamheid der kleinen overtuigd heeft…
 11. 1846 – Men verkleedt zich dan ook wel eens, en rammelt met een’ ketting.
 12. 1847 – Daar was Sint Nikolaas waarlijk te goed en vriendelijk voor, om na zijnen dood voor een’ bullebak gebruikt te worden.
 13. 1849 – “Ik heb ’t nog niet vergeten, dat hij mij, verleden jaar, in zijn zak wou stoppen en meênemen naar Spanje.”
 14. 1850 – Deel suiker, lekkers, marsepijn Aan kind’ren, die gehoorzaam zijn
 15. 1845 – Zie de maan schijnt door de bomen, makkers staakt uw wild geraas! (lied en muziek)
 16. 1849 (1852) – De deur slaat open en Sint-Nikolaas treedt in, Al grommend in den baard, die afstroomt van zijn kin; Een masker voor ’t gelaat – afschuwelijk van kleuren…
 17. 1853 – Een reizende hansworst te paard of op klompen, een vervaarlijk spook met rammelende kettingen in den schoorsteen om de kleine kinderen bang te maken… (ook Popanz)
 18. 1860 – Menig surprise wordt weêr verwacht
 19. 1860 – Kom, doe dat leelijk mom eens af
 20. 1860 (1861) – Amsterdammers, als goede Sint Niklaasmannen, […], in den nacht tusschen den 5den en 6den December, de schoenen en korfjes hunner kinderen met vergulde koek gevuld
 21. 1870 (1872) – Zijn trouwe knecht Ruprecht verzelt hem. Schimmel is beladen met pakken en zakken vol van alle denkbare kostelijkheden, hoewel er ook een groote zak langs zijne zijden hangt, bestemd tot ontvangst van…
 22. 1863 – … dat de volwassenen ijverig zorgen, dat het niet enkel tot de kinderen blijft bepaald. Vrienden wisselen op dien dag hunne geschenken…
 23. 1898 – Vader staat op en gaat de kamer uit.
 24. 1891 – … met zijn knecht, de zwarte Jan, met een ketting aan het been.
 25. 1957 – “Nee juffrouw”, zei Pamperidas, terwijl hij achter de kachel uitkroop. “Ik kom de hoed terughalen.”
 26. 1957 – “Ach”, riep Pieter, “op de daken, wil ik wel eens grapjes maken. Lieve Sint, laat mij begaan. Iedere schoorsteen trekt mij aan. Als ik op het randje wiebel, krijg ik plotseling de kriebel. ‘k Voel dan dat ik brommen moet. ‘t Zit nou eenmaal in m’n bloed.”
 27. 1970 – Ons knechtje werd boos, hij bromde “boe hoe”, En riep: deze bengel krijgt zeker de roe! (Het knechtje van Sint Nicolaas)
 28. 1971 – Zwarte Piet zei meteen: “Ga je mee naar Sinterklaas, Joris?”
 29. 1850 (1880)- Herinnering uit 1850: den Heilige en zijn zwarten knecht…
 30. 1930 – dat de heilige man zich niet ontzag z’n knecht bij te staan bij het versjouwen der kist.
Tekstbron:
 1. 1850 – Sint Nikolaas en zijn knecht (complete versie)
 2. 1850 – Sint Nikolaas en zijn knecht (incomplete versie dbnl)
Foto's:
 1. 1829 – De Nederlandsche kindervriend : in gedichtjes voor de welopgevoede jeugd
Films:
 1. 1936 – Sint Nicolaas
 2. 2011 – Mikuláš
 3. 2012 – Kyllburg – Der heilige Sankt Nikolaus
 4. 2013 – Nikolausandacht Pfarrkirche Haiming
 5. 2014 – Krampus und Nikolaus Hausbesuch
 6. 2010 – Léiwe Kleeschen (Lieve Klaasje) Luxemburg
 7. 2011 – Ei ei ei lo ass den Kleeschen hei !!! Luxemburg
 8. 2012 – Venez venez Saint-Nicolas….. Frankrijk
 9. 2015 – en we zingen en we springen (in het Frans!)
Illustraties:
 1. 1870 – Nicolaus ist nicht so schlimm.
 2. 1873 – Sinterklaas, Goed heiligman (versje) / stoeltje zetten
 3. 1885 – Sinterklaas, Goed heiligman (versje)
 4. 1944 – Oude en nieuwe Sinterklaasversjes
 5. 1944 – Ketting en een zakje zout in een liederenbundel
 6. 1900 – Boekje: Rijmpjes en Raadgevingen (surprise)
 7. 1878 – Boekje: Kinderdeuntjes en Wiegeliedjes
 8. 1932 – Lied: Sinterklaas, die goede Heer (mandje opzetten)
 9. 1800 / 1833 – Volksprent ‘Leven van St. Nicolaas – Vie de Saint Nicolaas