Sint Pieter (Grouw/Grou)


St. Piterfeest te Grouw Friesland 22 februari

Dit kenmerk komt in de volgende bronnen en onderwerpen voor:

Teksten:
  1. 1905 – wanneer men nog te Grouw Sint Pieter met z’n zwarte gezicht, z’n rammelende ketting aan ‘t been zomaar in de gang van de huizen komt, wanneer zwarte Piet z’n rondreis met Sinterklaas doet,…
  2. 1882 – …op den avond van 21 [Februari] zetten de kinderen hunne korfjes op (St. Pieter gelijk St. Nicolaas)
  3. 1815 (1850) – waar meester elken morgen les kwam geven, en – soms zijns knorren – maar ook prenten en lekkers uitdeelde, als ’t Hantje Plus geweest was.
  4. 1837 – … dat men er geen St. Niklaasfeest voor de kinderen viert, maar een St. Pietersfeest, het wel op den 22 Februarij invalt […] met rammelend gedruisch van ketenen […] aan de deuren der armen te komen
Foto's:
  1. 1937 – Sint Piter en Hansje Plus
  2. 1938 – Sint Piter en Hansje Plus
  3. 1959 – St. Piter intocht Grouw
  4. 1950 – Sint Piterfeest in Grou
Illustraties:
  1. 1935 – De intocht van Sint Pieter te Grouw… naar een gekleurde teekening van Ids Wiersma